Wij bezorgen (natuurlijk) op groen gas!
Afdrukken

Groen rijden

Het wagenpark van First Class Couriers rijdt op aardgas. Aardgas is schoon, veilig, voordelig en stil!

Rijden op aardgas: een oplossing voor schonere lucht

Rijden op aardgas is aanzienlijk minder belastend voor het milieu. De emissies van stikstofoxide en van fijn stof of roet zijn bij een auto die rijdt op aardgas minstens een factor 10 lager dan bij een diesel voertuig. Zowel stikstofdioxide als fijn stof zijn zeer schadelijk voor luchtwegen en longen. Daarnaast zijn auto’s op aardgas 50 tot 75% stiller dan diesels.

Aan de hand van satellietgegevens is recent de luchtkwaliteit in Europa in kaart gebracht. Hieruit is gebleken (zie compositie hiernaast) dat de stikstofdioxide (NO2)-concentraties in Nederland de hoogste zijn van Europa. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat 400.000 woningen langs rijkswegen staan waar de luchtvervuiling door het verkeer ver boven de toegestane norm uitkomt. Het gaat daarbij vooral om het voor de mens schadelijke NO2. Daarnaast worden veel te grote hoeveelheden fijn stof geproduceerd.
Door VROM is aangegeven dat in 2010 36% van de NO2-emissies worden veroorzaakt door het wegverkeer. Door aardgas als motorbrandstof in te zetten kunnen de emissies grotendeels worden gereduceerd. TNO-onderzoek heeft aangetoond dat bij aardgas de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) meer dan 90% lager is dan bij de conventionele brandstoffen als benzine of diesel.
De uitstoot van fijn stof is bij aardgas zelfs nihil. Daarnaast is bij aardgas de emissie van het broeikasgas CO2 per gereden kilometer tot 25% lager dan bij de andere brandstoffen. Door de inzet van biogas kan zelfs op termijn een duurzame mobiliteit worden gerealiseerd met bijna geen emissies.

Bron: TNO report, 03.OR.VM.055.1/PHE, 24 december 2003

FirstClass Couriers beschikt over de NIWO vergunning, die staat voor Kredietwaardigheid, Vakbekwaamheid en Betrouwbaarheid. kwaliteit in transport